Vaderhart van God

Systeembord met houten poppen

Als je mij vraagt wat voor mij het meest levensveranderend is geweest, dan is het dat ik God als mijn liefhebbende Vader heb leren kennen.

Jezus en zijn Vader
Ik voelde me altijd sterk verbonden met Jezus. Hij is mijn Redder. Ik klampte me aan Hem vast in de stormen van mijn leven. Hij weet wat lijden is, en hij is bereid om tot in de diepste diepten naast me te staan. Voor Hem hoef ik niets te verbergen.
Maar dat God ook een Vader is, die op mij wacht. Die mij in zijn armen sluit en een veilig thuis geeft, die een fundament onder mijn bestaansrecht legt, dat lag verder bij mij vandaan. Naar God voelde ik me vooral tekortschieten, want daarvoor was het kruis toch nodig?

Onbewust maakte ik in mijzelf onderscheid tussen Jezus dichtbij en God oordelend ver weg. Maar Jezus zelf zegt: ‘Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien.’

De Vader zelf heeft mij lief
Langzaamaan begon ik te beseffen dat de Vader zelf zich naar mij uitstrekt. Dat Hij mij in liefde zoekt om me te herstellen en een toekomst te geven, omdat Hij wil dat ik leef. Hij heeft mij gewild, gekend, gezocht en gevonden.
Het grootste wonder vind ik dat de Vader door zijn Geest zijn liefde in mijn hart heeft uitgestort (Rom. 5: 5). Ik heb gemerkt dat dit substantiële liefde is, die werkelijk troost, geneest, leegte vervult en innerlijke sterkte en vrede brengt.
God als Vader is geen idee, maar werkelijkheid. Zijn liefde is geen verbeelding, maar een substantiële uitstorting van zijn Wezen in ons. Want God is liefde, en Hij wil een liefdevolle verbinding met ons.

God is dieper
In ons leven raken we gekwetst en gehavend door wat wij elkaar als mensen aandoen. Soms zo erg, dat we ons niet meer kunnen voorstellen dat we werkelijk geliefd zijn. De liefdeloosheid, oordeel, afwijzing en krenking door medemensen lijkt tot onherstelbare schade te leiden.

Toch heb ik ervaren dat God in zijn liefde veel dieper reikt dan een mens ooit kan doen, tot in mijn diepste kern. Zoals Corrie ten Boom zei, te midden van haar ervaringen in de holocaust: ‘Geen put is zo diep, of God is nog dieper.’

Overgeven aan geliefd zijn
Mezelf overgeven aan het werkelijk geliefd zijn, blijkt soms moeilijker dan simpelweg accepteren dat ik niet deug. Want echte liefde is best eng. Het raakt aan mijn diepste angsten, verlangens en kwetsbaarheid. Toch geloof en ervaar ik dat hierin de diepste heling ligt die wij in ons leven kunnen ontvangen: God leren kennen als onze liefhebbende Vader, met een liefde zo teder als van een moeder, en zo krachtig als van een beschermende Vader.

 

Therapie
In therapie zie ik elke persoon als een geliefd kind van God, door de Vader gewenst, gekend en welkom geheten. Ik geloof dat zijn hart zich in voortdurende liefde uitstrekt naar jou, en dat Hij dat altijd zal blijven doen.

Wil je alvast meer weten over hoe God de Vader jou ziet, lees dan hier Vaders liefdesbrief.
 

Therapie - Pastoraat