Onze ideeeën over God bepalen voor een groot deel hoe we Hem ervaren en met Hem omgaan. Aan het hart van God de Vader ontdek je wie je bent als Zijn geliefde kind en wat dit betekent voor de dingen die je meemaakt in je leven. Meer...

Lachend kind
Vragende vrouw

Heb je vragen over de manier waarop geloof en therapie samengaan? Hier vind je antwoorden of veelgestelde vragen, of stel zelf een vraag. Meer...

Misschien verlangde je ernaar God te leren kennen en je verbonden te voelen met je gemeente, maar ben je teleurgesteld geraakt door wat je leerde en hoe mensen met je omgingen. Meer...

Pastoraat

Als je in therapie gaat en je bent christen, dan raken geloof en therapie aan elkaar. In therapie kun je ook jouw geloofsvragen of ervaringen met de kerk bespreken.

Man op muurtje