FAQ's over geloof en therapie

Systeembord met houten poppen

Ik ben niet gelovig. Kan ik ook bij jou in therapie komen?

 

Ja hoor. Je hoeft niet christelijk te zijn om bij mij therapie te volgen. Of je nu gelovig bent of niet, we praten alleen over geloof als je dat zelf wilt. Dat ik er apart aandacht aan besteed, is omdat sommige mensen daar expliciet behoefte aan hebben. 

 

Past gestalttherapie bij mijn geloof?

 

Gestalttherapie laat veel ruimte voor een persoonlijke beleving van God. De therapie heeft Joodse wortels, en dat merk je aan de omvattende en relationele manier waarop naar de mens en zijn problemen wordt gekeken. Daarbij kun je steeds zelf betekenis geven aan je geloof en ontdekken hoe jij je relatie met God wilt ontwikkelen op een manier die bij je past. Het is dus heel goed mogelijk om vanuit de gestalttherapie te groeien in een gezonde relatie met jezelf, anderen en God.

 

Kunnen geloof en therapie wel samengaan?

 

Als je deze vraag hebt, dan komt dat waarschijnlijk doordat je onderscheid maakt tussen de geest en de ziel van de mens. Het idee kan bestaan dat geestelijk leven belangrijker is dan aandacht geven aan je ziel: aan je gevoelens, gedachten en wil. In de Bijbel lezen we echter, dat de mens een levende ziel is, een eenheid van geest, ziel en lichaam. Al die facetten van de mens zijn belangrijk in het geloof. Zo mogen we onze behoeften bij God bekend maken, en David zingt in zijn psalmen over zijn gevoelens en innerlijke strijd. Daaraan zien we dat het geloof betrekking heeft op ons totale menszijn en al onze relaties. Daarom heeft het mijns inziens een meerwaarde om God te betrekken in therapie, zodat Hij door zijn Geest deel kan uitmaken van jouw groeiproces.

 

Heb ik een zwak geloof als ik therapie nodig heb?


Nee. Iedereen heeft het van tijd tot tijd moeilijk en kan extra steun gebruiken. Helaas zeggen veel mensen dat niet tegen elkaar, waardoor het soms lijkt of jij de enige bent met een probleem. Als je besluit om in therapie te gaan, ben je eerlijk en moedig, want je bent bereid om openlijk je probleem onder ogen te zien en er wat aan te doen. Er kunnen wel geloofsvragen bovenkomen, zoals: 'Heb ik te weinig op God vertrouwd, waardoor ik nu moeilijkheden heb?' Of: ‘Had ik dit probleem kunnen voorkomen als ik meer had gebeden?' In therapie kunnen we bij zulke vragen stilstaan.

Word ik door therapie afhankelijker van de therapeut dan van God?

 

Therapie is er nooit op gericht om je afhankelijk te maken van de therapeut, maar om je te helpen zelf anders met je moeilijkheden om te gaan. Als therapeut loop ik met je op in je proces. Ik kan je bemoedigen, helpen met je herstel en je aansporen om nieuwe wegen te vinden. Tegelijk kan God door zijn Geest het goede werk wat Hij in jou begonnen is voortzetten. Hij kent jou door en door en kan dingen bovenbrengen en helen waar we als mensen niet aan gedacht hebben,. God reikt tot een dieper niveau dan waar je zelf komen kan. Als je jouw geloof meeneemt in therapie, kun je juist verder groeien in je relatie met God.

Ik heb zoveel moeilijkheden gehad, dat ik God niet meer kan ervaren. Wat moet ik daarmee?


Allereerst vind ik het heel erg voor jou, dat je zoveel moeilijkheden hebt meegemaakt, dat je God niet meer kunt herkennen of ervaren in je leven. Misschien ben je ook boos op Hem. Trauma’s kunnen je geloofsleven sterk beïnvloeden. Als je verlaten bent door mensen die belangrijk voor je waren, dan kun je het gevoel hebben dat God jou ook verlaten heeft. In therapie is ruimte om hierbij stil te staan. Hoe meer je plek kunt geven aan oude pijn, hoe meer ruimte er kan komen om ook je geloof vanuit een nieuw perspectief te beleven.
 

Staat jouw vraag over therapie en geloof er niet bij? Stel hem hier: